regulamente-3%

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“3% discount de ziua ta de nume“

 

  1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “3% discount de ziua ta de nume“

 

 este Societatea SC ROMERO SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J17/998/2002, CUI RO 14986322 , reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

  1. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura in magazinele Maia Bijou. Campania se adreseaza tuturor celor care sarbatoresc zilele de nume enumerate in tabelul anexat regulamentului.

 

  1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii pot  beneficia de reducere acordata, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

  1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 08.09- 31.12, ora 00:00:00 şi este valabila doar in magazinele Maia Bijou pentru zilele desemnate in tabelul atasat.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://maiabijou.ro/regulamente-maia-bijou.

 

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei “3% discount de ziua ta de nume“ este adresat tuturor persoanelor care vin si cumpara o bijuterie de la Maia Bijou, conform procedurii explicate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani.

Participantii pot sa beneficieze de facilitate o singura data pe parcursul zilei enuntate atasat prezentului regulament, conform Sectiunii 6.

Primirea discoutului implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

  1. ACORDAREA FACILITATII /PRETULUI PROMOTIONAL

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile tuturor clientilor care indeplinesc conditiile de la sectiunile 5 si 7 din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament nu se aplica cumulat cu alte campanii. Face strict referire la campania detaliata la sectiunile 5 si 7.

 

  1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiului“3% discount de ziua ta de nume“

 

Beneficiarii trebuie sa:

– prezinta buletinul sau orice act pentru a confirma ca poarta numele sarbatorit in acea zi

– sa achizitioneze o bijuterie din oricare din cele doua magazine Maia Bijou.

 

 

  1. CONDITII DE ACORDARE PRET PREFERENTIAL

 

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile nu se poate oferi pretul preferential.

 

  1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

  1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 01  ianuarie 2021, Regulamentul “3% discount de ziua ta de nume“ isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://maiabijou.ro/regulamente-maia-bijou.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://maiabijou.ro/regulamente-maia-bijou.

 

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO SRL