fbpx

Regulament

 

179/29.08.2018                    

REGULAMENTUL CONCURS  

“Tombola TEDx”organizat de CLUB ROTARY DUNAREA DE JOS GALATI

 

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul tombolei este CLUB ROTARY DUNAREA DE JOS GALATI

1.2 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la acest concurs se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat si desfasurat in judetul Galati, la evenimentul TEDxCaleaDomneasca 2018

2.2. Evenimentul va avea loc la data de 01.09.2018.

Art. 3. Dreptul de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Tombola numai persoanele
platitoare de bilet la evenimentul TEDxCaleaDomneasca 2018

3.2. Nu pot participa la Tombola organizatorii TEDx si reprezentantii Maia Bijou-ROMERO SRL, Romero 26 IFN SRL, Romero Exchange dar nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, fratii/surori, sot/sotie).

Art. 4 – Premiile Concursului

4.1 In cadrul evenimentului se va organiza o tombola al carei premiu va fi un lant din aur cu diamant, in valoare de 1286,99 lei. Lantul cu diamant are 2.11 gr, 18 kt are un diamant DI/GVS1/0.07 ct. Bijuteria poate fi ridicata de la magazinul Maia Bijou situat la adresa: str. Brăilei, nr. 165A,

4.2 Castigatorul acestui premiu  nu are  posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri.

4.3 Castigatorul are termen de 30 de zile sa ridice lantul pe baza buletinului si a talonului castigator.

Art. 5 – Mecanismul desfasurarii Concursului

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 3.
(2) Participantul trebuie sa fie in sala in momentul in care este nominalizat prin extragere, are la dispozitie 1 minut sa vina sa isi ridice talonul. Timpul trecut va face ca extragerea sa se repete pana cand se va indeplini si conditia prezentei in sala.

5.1. Desemnarea castigatorului

In cursul zilei de 1.09.2018 se va extrage castigatorul, acesta trebuind sa indeplineasca conditiile cumulative din Art . 5, Art. 4 si  Art. 3

5.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor

In data de 1.09.2018 se va publica pe pagina www.facebook.com/ MAIA.BIJOU.GALATI , sub forma de postare, numele de castigatorului.

Impozitul aferent castigului, de 10%, va fi platit de catre ROMERO SRL.

5.5. Intrarea in posesia premiilor

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul se va prezenta la Bijuteria Maia Bijou din Ţiglina: str. Brăilei, nr. 165A, pana la data de 30 septembrie 2018, in intervalul orar 9:00M – 6:00PM.

La primirea premiului, castigatorului/castigatoarei ii va fi solicitat sa prezinte un act de identitate si sa semneze un proces-verbal de predare primire. De asemenea, acesta va oferi dreptul personalului Maia Bijou de a fi fotografiat in momentul primirii premiului pentru ca organizatorul sa demonstreze autenticitatea concursului pe pagina de facebook  MAIA.BIJOU.GALATI.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre organizator.

 

ROMERO SRL                                                                                           ……………………..

Director General,

Luciana Stanescu