regulament

Tombola Fb Maia Bijou

 

 1. Organizatorul Concursului

Concursul „ Maia Bijou te premiaza” denumit in continuare “Concursul” este organizat si desfasurat de S.C Romero S.R.L., persoana juridica romana denumita in continuare “Organizator” cu sediul in B-dul Traian Vuia nr 8,BL L5, Ap 23, oras Galati, jud Galati; CIF: RO 14986322, inregistrata la Reg.Com. cu numarul: J17/998/2002, avand contul RO51 BTRL RONC RT02 9277 8301 deschis la Banca:Transilvania S.A.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului,’Maia Bijou te premiaza’ potrivit celor mentionate mai jos denumit in continuare “Regulament Oficial”.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil oricarui participant la Concurs.

Organizatorii mentionati mai sus isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.maiabijou.ro si pe pagina de FB MaiaBijou.

 1. Durata concursului

Concursul va incepe la data de 10 Mai 2020, ora 13:00 AM si se va finaliza la data de 15 Mai 2020, ora 12:00 AM.

 1. Zona de desfasurare a Concursului

Concursul organizat se desfasoara pe pagina de facebook a companiei Maia Bijou-S.C Romero S.R.L  care se gaseste la adresa Facebook.com/maia.bijou.galati

 1. Drept de participare

4.1 Au drept de participare numai persoanele fizice. Nu pot participa la acest Concurs angajatii grupului de companii care sunt afiliate grupului de firme Romero (S.C Romero SRL, S.C Romero 26 IFN S.R.L), asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale care desfasoara activitati comerciale in cadrul Romero, rudele de gradul I, precum si sot/sotie ai tuturor celor mentionati anterior.

4.2 Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3 Organizatorul se obliga sa faca publice pe site-ul oficial www.maiabijou.ro si pe pagina de Facebook Maia Bijou numele castigatorilor si castigul acordat.

4.4 SC Romero SRL isi rezerva dreptul de a face publice date cu caracter personal ale participantilor si castigatorilor, in scopuri publicitare si de buna desfasurare a Concursului.

Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor cu caracter personal a participantilor la acest Concurs nu va crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului.

 1. Desfasurarea Concursului

Concursul incepe la data de 9 Mai 2020, ora 9.00 AM si se va desfasura pe pagina de de facebook a companiei Maia Bijou care se gaseste la adresa @MAIA.BIJOU.GALATI

 

In data de 15.05  va fi extrasa din urna o bijuterie de 14 kt, cu o valoare de minim 1000 de lei.

Dupa extragerea bijuteriei, pana la sfarsitul zilei, va fi extras castigatorul prin intermediul platformei random.org

 

 1. Desemnarea castigatorului

Castigatorul Concursului Tombola  „Maia Bijou te premiaza” va fi desemnat printr-o Extragere in data de 15 Mai 2020, care va fi afisata pe Pagina de Facebook Maia Bijou care se gaseste la adresa de FB si pe www.maiabijou.ro.

Regulament Concurs

Se numesc participanti la tombola toti cei care indeplinesc urmatoarele criterii:

 1. 1. Au domiciliul in Galati, Tecuci sau Braila
 2. Au dat Like la pagina Maia cu postarea pentru concurs „ Maia Bijou te premiaza”
 3. Au dat Dat Share la postarea legata de concurs.

 

Castigatorul va fi contactata de Organizator in termen de maxim o saptamana printr-un mesaj privat pe facebook, in vederea validarii si intrarii in posesie a premiului pe baza actului de identitate.

 1. Premii

7.1 In cadrul concursului se va acorda 1 premiu constand intr-o bijuterie din aur de 14 kt din magazinele Maia Bijou in valoare aproximativa de 1000 RON, prin Extrage in Tombola “Maia Bijou te premiaza”. Bijuteria va fi aleasa prin extragere LIVE din urna care va fi amplasata in Maia Bijou Tiglina.

 1. Acordarea premiilor

8.1 Castigatorul premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri sau beneficii.

8.2 Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.

8.3 Premiul Tombolei va fi predat doar participantului declarat castigator, numai dupa verificarea identitatii acesteia cu un act de identitate valabil.

8.4 In cazul refuzului unui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 1. Protectia Datelor Personale

9.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Prin inscrierea si participarea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator, in scopul desfasurarii prezentei Tombole si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 actualizata in 2019 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si in special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de laOrganizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.VIII.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Bd-ul Traian Vuia nr 8,BL L5, ap 23, oras Galati, jud Galati o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 actualizata in 2019, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001 actualizata in 2019.

9.2.In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului si premiul acordat in cadrul acestui Concurs.

9.3 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr.677/2001 actualizata in 2019 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului prezentului concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

9.4.Participantii la Concurs in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001 actualizata in 2019, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art.15).

9.5. Organizatorul le poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest aspect ramanand la libera lor alegere.

 1. Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

In conditii de forta majora, Organizatorul nu are nicio obligatie financiara, cu titlu de despagubire sau nonfinanciara catre participantii la Concurs, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

 1. Diverse

Eventualele contestatii cu privire la Concurs si la prezentul Regulament vor fi depuse pana la data de 13 Mai 2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi considerate a fi depuse in termen.