REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Primeste reducerea pentru verighete”

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei – Primeste reducerea pentru verighete – este S.C. ROMERO S.R.L., cu sediul în strada Traian Vuia nr. 8, bl. L5, ap. 23, Galaţi, telefon:0730112096, reprezentat de Olesea Duman, Director General,  CUI 14986322, J17/998/2002, în calitate de partener.

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare al campaniei
2.1. Campania se desfasoara in orasul Galati, la magazinele Maia Bijou din zona Parma si Tiglina.

 

  1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la campanie beneficiaza de posibilitatea  obtinerii reducerii, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

  1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 15.03- 15.05.2021, ora 00:00:00

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul www.maiabijou.ro/regulamente

 

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei “Primeste reducerea pentru verighete” este adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, au solicitat codul de discount pentru verighete.Solicitarea se poate comunica prin intermediul mailului de pe pagina www.maiabijou.ro/contact sau prin intermediul Facebook messenger. Discountul se aplica conform procedurii explicate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusive.

Participantii pot sa beneficieze doar de un discount. Discounturile nu se cumuleaza si nu pot fi folosite mai multe coduri de discount la o comanda de verighete, conform Sectiunii 7.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

  1. Produse in promotie

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile doar verighetelor care se achizitioneaza pe comanda si nu celor existente in magazinele Maia Bijou.

 

  1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiului“Primeste reducerea pentru verighete”  participantul trebuie sa:

– solicite discountul

– sa vina cu codul de discount pana la data de 15.05.2021, in magazinele fizice Maia Bijou

– sa comanda o pereche de verighete de la Maia Bijou,

– clientul beneficiaza pe loc de 5% reducere la verighete si de 10 % reducere la diamante, daca clientul le doreste montate pe verighete,

– discountul este valabil pana la data de 31.06.2021.

 

 

  1. CONDITII DE VALIDITATE PENTRU REDUCERI

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarant NUL orice cod daca:

 

  1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

  1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 16.05.2021, Regulamentul “Primeste reducerea pentru verighete”  isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul www.maiabijou.ro/regulamente.

 

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO SRL