121/ 2.12.2020

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Castiga o bijuterie de Craciun 

 

 

  1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul campaniei – Castiga o bijuterie de Craciun  este S.C. ROMERO S.R.L., cu sediul în strada Traian Vuia nr. 8, bl. L5, ap. 23, Galaţi, CUI 14986322, J17/998/2002, reprezentat de Olesea Duman, Director General,  în calitate de “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://maiabijou.ro/regulamente fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

  1. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura in Galati, doar in cele doua magazine. Campania se adreseaza tuturor celor care au achizitionat bijuterii de la Maia Bijou. Premiul tombolei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

  1. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii Maia Bijou intra la tombola si se inscriu la la extrageri, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 6 din Regulament.

 

  1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 3.12- 25.12, ora 16:00:00 şi este valabila doar in interiorul magazinelor Maia Bijou.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://maiabijou.ro/regulamente.

 

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei Castiga o bijuterie de Craciun  este adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, au cumparat minim o bijuterie de la Maia Bijou, conform procedurii explicate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani. Participantii vor primi cate un talon pentru fiecare bon fiscal primit, conform Sectiunii 6. Taloanele se completeaza integral de catre participant.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

  1. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile celor doua premii care pot fi castigate de catre doi dintre participantii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

Fiecarui magazin Maia Bijou ii revine un premiu, astfel:

Maia Bijou Tiglina:PP2A18K000980

Maia Bijou Parma:PP2A18K000990

 

Prezentul Regulament se aplica doar premiilor mentionate mai sus.

 

  1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiuluiCastiga o bijuterie de Craciun   participantul trebuie sa:

– achizitioneze o bijuterie,

– sa completeze complet talonul oferit de catre consultantii Maia Bijou,

– talonul trebuie sa aiba inclusiv nr bf si stampila pentru a fi considerat valid.

 

Extragerile se realizeaza in interiorul punctelor de lucru la orele care vor fi communicate pe Facebook si in interiorul punctelor de lucru.

 

  1. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarant NUL orice talon care:

In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul talon extras pana se ofera premiile tombolei.

 

  1. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

  1. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 25.12. 2020, ora 18:00. Regulamentul Castiga o bijuterie de Craciun   isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://maiabijou.ro/regulamente,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://maiabijou.ro/regulamente,

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL