Regulamentul tombolei “Cumperi bijuterii, castigi vacante”

Regulamentul tombolei “Cumperi bijuterii, castigi vacante”

1. Organizatorul tombolei

1.a. Organizatorul tombolei este SC ROMERO SRL cu sediul in Galati, Bvd. Traian Vuia, Nr. 8, Bl L5, ap. 23, Judet Galati, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/998/2002, cod fiscal RO 14986322, cont bancar RO70WBAN2511000018500035, deschis la Intesa Sanpaolo Bank, sucursala Galati, reprezentată de Luciana Stanescu, in calitate de Administrator. Participantii la tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al tombolei, potrivit celor mentionate mai jos.

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari  http://maiabijou.ro/regulament-tombola-vacanta/ sau pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/MAIA.BIJOU.GALATI.

2. Dreptul de participare

La acesta tombola pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Galati si Braila, atat timp cat achizitioneaza minim o bijuterie din bijuteriile Maia Bijou in perioada 7 august – 6 septembrie 2017. Nu pot participa angajatii SC ROMERO SRL si rudele de gradul I si II ai acestora, alaturi de partenerii lor de viata.

3. Perioada de desfasurare

Tombola se va desfasura in perioada 7 august – 6 septembrie 2017.

4. Mecanismul tombolei

La tombola poate participa orice persoana fizica, idiferent de varsta, nationalitate sau sex, cu domiciliul in Galati si/sau Braila atat timp cat achizitioneaza minim o bijuterie din bijuteriile Maia Bijou, in perioada 7 august – 6 septembrie 2017.

Dupa fiecare achizitie facuta intr-o bijuterie Maia Bijou, participantii vor primi un talon pe care vor trebui completate urmatoarele informatii: Nume si prenume, nr de tel, adresa email, Nr bon fiscal de catre client, iar reprezentantul Maia Bijou va semna si stampila talonul. Taloanele vor fi introduse in urna special amenajata.

Intra la extragere toate tipurile de bijuterii. Se primesc taloane inclusiv pentru avansurile incasate atunci cand clientii comanda bijuterii. Cu mentiunea ca nu se primeste talon si pentru restul de plata iar clientul se va inscrie in cursa din luna in care a primit talonul.

5. Premii

Premiul este un city break in valoare de aproximativ 250 Euro si este compus din urmatoarele servicii: cazare, transport pentru doua persoane. Destinatia pentru city break este Venetia, Italia.

6. Validarea taloanelor si a castigatorilor

Se considera invalide taloane incomplete (fara numar telefon si adresa de email), se considera invalide taloane completate gresit, se anuleaza talonul castigator daca nu se prezinta si bonul fiscal primit in urma achizitiei bijuteriei, se anuleaza talonul castigator daca persoana castigatoare nu il ridica in termen de 10 zile din momentul in care a fost anuntat.

7, Revendicarea premiilor

Extragerea castigatorului se va realiza de pe platforma www.random.org in data de 07.09.2017 Vor fi extrasi 3 castigatori si prin selectie va fi nominalizat castigatorul final ( vezi punctul 6). Castigatorul va fi anuntat telefonic/ email. Premiul tombolei “Cumperi bijuterii, castigi vacante” va fi acordat pe baza unei solicitari venite din partea clientului si in limita bugetului de 250 euro. Clientul va putea beneficia excursie pana la sfarsitul anului 2017 in limita bugetului de 250 euro.

Contravaloarea nu poate fi returnata in bani. Biletul nu poate vandut, instrainat, imprumutat. Nu se poate alege alta destinatie. Serviciile incluse sunt: cazare, transport pentru 2 persoane. Orice alt serviciu care depaseste bugetul alocat va fi acoperit de catre client.

Clientul se obliga sa trimita rapid, max 10 zile din momentul in care a primit voucherul castigator, datele sale si ale celei de a-2-a pers. pentru a fi operativi in a face rezervarile la avion si hotel.

8. Taxe si impozite

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile legilor in vigoare. Impozitul va fi platit de catre organizator, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

8. Informarea participantilor

Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate in mod gratuit in puncte le de lucru Maia Bijou , pe site-ul  http://maiabijou.ro/regulament-tombola-vacanta/ sau pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/MAIA.BIJOU.GALATI.

Adresele punctelor de lucru Maia Bijou sunt urmatoarele:

Ţiglina: str. Brăilei, nr. 165A, Galati; Maia Bijou

Pentru mai multe informatii se poate contacta oricand organizatorul SC ROMERO SRL la adresa: Galati, Bvd. Traian Vuia, Nr. 8, Bl L5, ap. 23, telefon 0236-416772, e-mail: office@romero.ro.

9. Dispozitii finale

Participantii la aceasta tombola sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Orice nerespectare a regulamentului de tombola duce la anularea automata a castigurilor. Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul  http://maiabijou.ro/regulament-tombola-vacanta/  sau pagina de facebook: https://www.facebook.com/MAIA.BIJOU.GALATI. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior. Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Galati, Bvd. Traian Vuia, Nr. 8, Bl L5, ap. 23, telefon 0236-416772, e-mail: office@romero.ro, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. Incetarea tombolei

Tombola poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta tombola.

12. Responsabilitate

Prin participarea la tombola, toti participantii si eventualul castigator sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de organizator prin prezentul regulament oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. De asemenea se accepta poza pentru validarea castigatorului si postarea pe Facebook si www.maiabijou.ro.

13. Litigii

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezenta tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele sesizari legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului: Galati, Bvd. Traian Vuia, Nr. 8, Bl L5, ap. 23, telefon 0236-416772, e-mail: office@romero.ro. Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

Organizator

SC ROMERO SRL

Organizator

SC ROMERO SRL

Comments

comments